Cleanliness Grades: Wat u moet weten

Een van de methodieken om de conformiteit met reinheidseisen te kunnen duiden zijn Cleanliness Grades. Deze Grades worden gebruikt om de mate van reinheid te beoordelen en te controleren, zodat u zeker weet dat uw toelevering voldoet aan de vereiste normen. Met High Precision Cleaning leveren wij vitale diensten aan leidende bedrijven in verschillende sectoren van de hightech-industrie zoals semicon, OLED en medical, waar zeer gevoelige apparatuur en componenten aan strikte reinheidseisen moeten voldoen om in de hightech-productieomgevingen toegepast te kunnen worden. 

Waarom zijn Cleanliness Grades belangrijk?

Cleanliness Grades zijn om verschillende redenen belangrijk. Ze zorgen er als maatstaf voor dat een gereinigd product binnen de betreffende Grade voldoet aan de noodzakelijke reinheidsnormen. Dit zorgt ervoor dat producten wat betreft reinheid, veilig zijn voor gebruik of toepassing. Ook helpt het in sommige gevallen om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. 

Ten tweede bieden Cleanliness Grades een duidelijke maatstaf voor bedrijven om naartoe te werken. Door te streven naar een hoger cijfer kunnen bedrijven hun reinigingsprocedures verbeteren en een hogere hygiëne-standaard handhaven. Tenslotte kunnen Cleanliness Grades ook van invloed zijn op de reputatie van een bedrijf. Klanten zullen een bedrijf dat een hoge reinheidsnorm hanteert eerder vertrouwen en er terugkomen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Vraag advies aan!

Of neem contact met ons op:

 +31(0)40 - 737 01 99

Referenties

"Meilink is eigenlijk een verlengstuk van onze organisatie. Wij bouwen al jaren op hun betrouwbare, betrokken manier van werken en hun hoogwaardige kennis."”

Een jarenlange hightech klant